Administraţia

Ce este Administraţia Parcului Natural Apuseni?

RNP-Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A. (APNA) este instituţia cu rol de analiză, planificare, supraveghere şi control pe teritoriul Parcului Natural Apuseni. Ca apartenenţă, APNA este o subunitate a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi funcţionează în baza unui contract de administrare încheiat cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Prin acest contract RNP-Romsilva şi-a asumat dotarea şi finanţarea administraţiei parcului în vederea bunei sale funcţionări.

Structuri conexe

Pe lângă administraţia parcului funcţionează două organisme care s-au înfiinţat conform prevederilor Legii 462/2001, Consiliul Consultativ de Administrare (CCA) alcătuit din principalii factori interesaţi (administraţii publice locale, unităţi descentralizate din sectorul guvernamental, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale, etc.) şi Consiliul Ştiinţific alcătuit din personalităţi ştiinţifice recunoscute şi alţi specialişti în domeniu, a cărui componenţă a fost aprobată printr-un Ordin al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile.

Consiliul Consultativ de Administrare se întruneşte de două ori pe an, semestrial, sau ori de câte ori este nevoie. În cadrul întâlnirilor sau indirect prin corespondenţă scrisă, CCA analizează şi face propuneri cu privire la soluţii de management propuse de APNA sau face noi propuneri de management.

Consiliul Ştiinţific analizează activitatea APNA, o coordonează din punct de vedere ştiinţific şi întocmeşte rapoarte anuale către autoritatea centrală de mediu. De asemenea analizează şi aprobă soluţiile/măsurile de management propuse de APNA şi/sau CCA, astfel încât să fie respectate obiectivele categoriei de management, în special privind conservarea biodiversităţii, a valorilor naturale şi culturale locale.

Rolul administraţiei parcului

RNP-Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A. nu administrează în mod direct terenuri. Pe lângă analiză, planificare, supraveghere şi control al activităţilor de pe teritoriul parcului delimitat conform prevederilor HG 230/2003, APNA se poate implica în diverse alte activităţi în limitele impuse de cadrul legislativ actual.
Conform contractului de administrare, precum şi a OUG 57/2007 şi OM 552/2003, Administraţia Parcului Natural Apuseni este autorizată să supravegheze şi controleze activităţi cum ar fi: turismul, modul de exploatare a masei lemnoase, păşunatul, recoltarea plantelor, vânătoarea şi pescuitul de pe arealul parcului, construcţiile, etc.

Echipa

Conform prevederilor HG 230/2003 şi a contractului de administrare, sunt prevăzute 21 de posturi în structura de administrare după cum urmează: 6 persoane la sediul central şi 15 agenţi de teren.