• În Apuseni...
  • Tradiţii...
  • Peştera Urşilor

Program de funcţionare

Orar CENTRUL ADMINISTRATIV ŞI DE VIZITARE SUDRIGIU
Luni - Joi: 08:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00
Sâmbătă - Duminică: Închis
Persoana de contact: Dl. Cosmin Birău (0748126924)

Orar CENTRUL DE VIZITARE DODA PILII
Luni - Joi: 08:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00
Sâmbătă - Duminică: Închis
Persoana de contact: Dl. Floca Gheorghe (0727892946)

Orar CENTRUL DE VIZITARE GÂRDA-ARIEŞENI
Luni - Joi: 08:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00
Sâmbătă - Duminică: Închis
Persoana de contact: Dl. Cosmin Dobra (0748126718)

Program de audienţe

Audienţe Dl. Director Alin Moş: Marţi şi Joi, între orele 12:00 - 14:00.

Vă rugăm să solicitaţi telefonic programarea audienţelor, la numărul 0372/702242.

Persoană de contact conform L. 544/2001

Director RNP ROMSILVA - Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A. : Dl. Alin Moş 
Telefon: 0748126700
Email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice: Laura Damian (Specialist în educaţie ecologică)
Telefon: 0748126558
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Model cerere - tip L. 544/2001

 

CERERE - TIP

- model -

Către,
RNP-Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.
Localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, cod 417419, jud. Bihor

Data: ...............................

 

Stimate domnule .....................,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):..................................................

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional): .....................................
Sunt dispus sa plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
.......................
(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului .................................
Adresa .........................................................
Profesia (opţional) ............................................
Telefon (opţional) .............................................
Fax (opţional) .................................................

Comunicate pentru speologi