Programe şi strategii

1. Planul de management al Parcului Natural Apuseni - document transmis spre aprobare
2. Rapoartele anuale de activitate  ale Administraţiei Parcului Natural Apuseni (interval 2004-2017) - pot fi consultate la sediul APNA din Sudrigiu

Comunicate pentru speologi