• În Apuseni...
  • Tradiţii...
  • Peştera Urşilor

Oportunitate angajare expert în tehnologia informației și GIS

Daca ești o persoana cu pregătire de specialitate, experiența și expertiza necesară activității într-o administrație de arii naturale protejate, în domeniul tehnologia informatiei și GIS (Sisteme Informatice Geografice) și ești interesat să participi pe viitor la o selecție pentru ocuparea unui post în cadrul APN Apuseni, te rugăm să ne transmiți o scrisoare de intenție, de preferat însoțită de un CV pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comunicate pentru speologi