Vizita de studiu Parcul National Kalkalpen

În perioada 24-27 Septembrie angajaţi ai RNP Romsilva - Administratia Parcului Natural Apuseni R.A., au participat la vizita de studiu desfăşurată pe suprafaţa Parcului Naţional Kalkalpen, organizată în cadrul proiectului Eco Karst.

banner Eco Karst

În perioada 24-27 Septembrie angajaţi ai RNP Romsilva - Administratia Parcului Natural Apuseni R.A., împreuna cu 4 reprezentanti ai unor entitaţi juridice care îsi desfăsoară activitatea pe suprafaţa Parcului Natural Apuseni, au participat la vizita de studiu desfăşurată pe suprafaţa Parcului Naţional Kalkalpen, organizată în cadrul proiectului „Serviciile ecosistemice ale ariilor protejate carstice -forţă motrice a dezvoltării durabile locale” , acronim Eco Karst. La aceasta vizită de studiu au participat de asemnea reprezentaţi ai instituţiilor partenere în cadrul proiectului, numărul total de participanti fiind peste 50.

grup

In prima zi a evenimentului fost organizată o deplasare la centrul de vizitare din Windischgarsten şi apoi parcurgerea unui traseu tematic privind managementul pajiştilor montane şi alpine din Parcul Naţional Kalkalpen. În a doua zi delegaţia s-a deplasat pentru a vizita o serie de afaceri de mică dimensiune a căror activitate se desfăşoară în parteneriat cu Parcul Naţional Kalkalpen, cu pontenţial pentru a fi considerate afaceri pro-biodiversitate, conform obiectivelor proiectului. Ulterior delegaţia s-a deplasat pe un traseu tematic pe valea Bodinggraben pentru observarea în natură a cerbului în perioada de rut sau au participat la alternativa acestei activităţi şi anume vizitarea castelului contelui Lamberg. În ultima zi a evenimentului au fost sustinute prezentari ale unor antreprenori locali a căror afaceri au potenţial pentru a fi considerate afaceri pro-biodiversitate şi a administratorului unei asocieri a mai multor mici antprenori locali, cu scopul promovării şi dezvoltării afacerilor.

Proiectul ECO KARST își propune să contribuie la protejarea și dezvoltarea durabilă a bioregiunilor carstice din regiunea Dunării, pe baza valorizării serviciilor ecosistemelor. Proiectul vizează 7 zone carstice constituire ca arii naturale protejate din 7 țări diferite, cu trăsături comune și probleme similare. Zonele pilot ale proiectului sunt Parcul Național Kalkalpen din Austria, Parcul Național Bükk din Ungaria, Parcul Național Apuseni din România, Parcul Național Tara din Serbia, Parcul Regional Notranjska din Slovenia, Parcul Natural Žumberak-Samoborsko gorje din Croația și Peisajul protejat Bijambare din Bosnia și Herțegovina. ECO KARST se bazează pe oportunitatea utilizării patrimoniului natural al zonelor protejate ca factor de dezvoltare economică. Scopul acestuia este de a sprijini dezvoltarea, bazată pe un management durabil și conștientizarea vulnerabilității ecosistemelor carstice, astfel proiectul va spori oportunitățile de afaceri pro-biodiversitate (Pro Biodiversity Business - PBB). Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala în cadrul programului Interreg – Programul Transnațional Dunărea. Perioada de implementare a proiectului este 01.01.2017 - 30.06.2019.

Mai multe detalii despre proiect:
http://parcapuseni.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=259i
Vizitati de asemnea pagina oficiala si pagina de Facebook a proiectului Eco Karst:
www.interreg-danube.eu/approved-projects/eco-karst/news
https://www.facebook.com/ECO-KARST-1267947333351653/

Comunicate pentru speologi