Lumea Pierdută

Denumită aşa datorită sălbăticiei sale din trecut, Lumea Pierdută reprezintă un platou carstic împădurit, mărginit de Pârâul Ursului, Pârâul Sec şi culmea sudică a Vârfului Gârdişoara.

Read more: Lumea Pierdută

Groapa Ruginoasă

Groapa Ruginoasă reprezintă un fenomen cu totul aparte. Ea este o imensă ravinare săpată până în creasta culmii care închide spre sud Valea Seacă, cu o adâncime de peste 100 m şi un diametru de peste 600 m.

Read more: Groapa Ruginoasă

Groapa de la Barsa

Groapa de la Barsa este un bazin închis în cadrul depresiunii Padiş – Cetăţile Ponorului. Este o depresiune de forma ovală, cu axa mare de 2 km, orientată pe direcţia NV-SE şi axa mică de 1 km.

Read more: Groapa de la Barsa

Gheţarul Focul Viu

Gheţarul Focul Viu este o peşteră adăpostind al treilea bloc de gheaţă fosilă ca mărime din ţară(după Gheţarul Scărişoara şi Avenul Borţig, situate de asemenea în Parcul Natural Apuseni), cu un volum de aproximativ 25.000 m3.

Read more: Gheţarul Focul Viu

Gheţarul de la Vârtop

Peştera Gheţarul de la Vârtop (numită şi Peştera Minunată) este o peşteră frumos concreţionată, situată la aproximativ 1170 m altitudine, în apropierea cătunului Casa de Piatră din comuna Arieşeni, jud. Alba.

Read more: Gheţarul de la Vârtop

Depresiunea Bălileasa şi zona "La Grajduri"

Bălileasa reprezintă un şes alungit situat în partea de vest a Padişului, lipsit de pădure şi ciuruit de doline. Şesul are aspectul unei văi cu o luncă largă, fără însă a fi străbătută de un curs de apă regulat.

Read more: Depresiunea Bălileasa şi zona "La Grajduri"

Culmea Cârligate

Situată în partea de nord-vest a Padişului, culmea oferă pentru turişti un interes deosebit datorită largilor privelişti pe care le deschide atât asupra Padişului, cât şi asupra unei mari părţi a Munţilor Apuseni.

Read more: Culmea Cârligate

Complexul carstic Cetăţile Ponorului

Cetăţile Ponorului reprezintă fără îndoiala cel mai grandios fenomen carstic al României, cunoscut şi apreciat în întreaga lume.

Read more: Complexul carstic Cetăţile Ponorului

Cheile Galbenei

Situată în sud-vestul şi vestul Bazinului închis Padiş – Cetăţile Ponorului, în afara acestuia, Valea Galbenei reprezintă un culoar de drenare spre Depresiunea Beiuşului a majorităţii apelor din Bazinul Padiş.

Read more: Cheile Galbenei

Cetăţile Rădesei şi Cheile Someşului Cald

Cetăţile Rădesei se află la obârşia Someşului Cald. Peştera se află într-un stadiu avansat de evoluţie, exemplificând perfect modul în care are loc transformarea cavernamentelor în chei de amploare.

Read more: Cetăţile Rădesei şi Cheile Someşului Cald

Cascada Răchiţele

Este situată în versantul estic al masivului Vlădeasa, pe Valea Seacă, afluent al pârâului Răchiţele, la o altitudine de 1000 m.

Read more: Cascada Răchiţele

More Articles ...