Valea Sighiştelului

Deşi întreaga vale nu măsoară decât 9 km., aproape jumătate dintre aceştia îi străbate printre pereţi verticali care transformă sectorul său inferior într-un canion.

Read more: Valea Sighiştelului

Valea Ordâncuşa

Izvorând de sub Vf. Clujului, valea străbate la început o zonă anonimă, pentru ca apoi să sculpteze unele din cele mai impresionante chei din Apuseni, dezvoltate pe 4 km lungime.

Read more: Valea Ordâncuşa

Valea Gârda Seacă

Izvorăşte din Şesul Gârzii, un platou carstic tipic, având o lungime de peste 20 km. În aval de primul izvor (Gura Apei) râul traversează o primă zonă de calcare, unde formează chei adânci şi câteva mici peşteri.

Read more: Valea Gârda Seacă

Valea Boga

În bazinul Văii Boga întâlnim, strâns grupate, nu mai puţin de trei sectoare de îngustare şi anume: Cheile Văii Bulbuci, Cheile Văii Oşelu şi Cheile Văii Boga.

Read more: Valea Boga

Şesul şi Cabana Padiş

Situat la o altitudine medie de 1225 m, Şesul Padiş se constituie într-un veritabil platou carstic, aproape plan, ciuruit de numeroase doline, unele cu lacuri, altele cu pâlcuri de molizi, prin care se drenează apele de precipitaţii

Read more: Şesul şi Cabana Padiş

Săritoarea Bohodei

Accesul la cascadă se face din drumul forestier de pe Valea Aleului. Când drumul face o curbă la dreapta pentru a traversa valea ajungând pe versantul stâng părăsim drumul şi urcăm pe poteca pe care apar semnele marcajului.

Read more: Săritoarea Bohodei

Poiana Vărăşoaia

Zona numita Vărăşoaia cuprinde două platouri carstice de mari dimensiuni situate la nord de Platoul Padiş şi este cuprinsă între Vârful Piatra Boghii, Muntele Măgura Vânătă, Vârful Vărăşoaia şi bazinul Someşului Cald.

Read more: Poiana Vărăşoaia

Poiana Ponor

Este o depresiune închisă de jur împrejur de culmi înalte, parţial împădurite. Faptul cel mai remarcabil în aceasta poiană este sistemul de pierdere al apei, care se face în patul râului prin sorburi. La ape scăzute sunt 2 sorburi în funcţiune.

Read more: Poiana Ponor

Poiana Florilor

Situată pe versantul ce coboară de sub abruptul Pietrei Galbenei până în Valea Galbenei, Poiana Florilor este constituită dintr-un grup de poieni ca nişte insule în pădurea de fag.

Read more: Poiana Florilor

Pietrele Boghii şi Gardul Boghii

Zona Pietrelor Boghii reprezintă un obiectiv turistic major dat de ampla privelişte pe care o ofera asupra zonei vestice a Munţilor Bihor şi Depresiunii Beiuşului.

Read more: Pietrele Boghii şi Gardul Boghii

Piatra Galbenei

Piatra Galbenei (1.243 m) văzută dinspre nord, este un versant situat în extrema sudică a Gropii de la Barsa. Partea sudică a versantului însă, este un abrupt calcaros de peste 200 m, cu largi privelişti, străjuind Poiana Florilor.

Read more: Piatra Galbenei