Ședință a Comitetului de Coordonare a Proiectului Eco Karst

În intervalul 24 - 27 septembrie 2018, în Parcul Natural Apuseni, a avut loc a 4-a ședință a Comitetului de Coordonare a Proiectului  „Ecosystem services of karst protected areas – driving force of local sustainable development” (Serviciile ecosistemice ale ariilor protejate din zone carstice - forța motrice a dezvoltării durabile locale), acronimul ECO KARST. Evenimentul a reunit toți partenerii de proiect din 9 țări diferite. Scopul evenimentului a fost care au discutat despre progresul înregistrat în implementarea pachetelelor de lucru, concentrându-se în special pe prima rundă de ateliere de lucru organizate în zonele pilot și totodată planificând activitățiile programate în perioada viitoare.

La ședință a participat și domnul Răzvan Puia, directorul cabinetului Instituției Prefectului din județul Bihor. În discursul de binevenit pe care domnul Puia l-a ținut în numele prefectului, s-a subliniat importanța proiectului ECO KARST pentru regiune, faptul că instituția susține activitățile prevăzute în proiect și ne-a urat mult succes în impleentare.

Sedința de lucru a fost demarată cu o scurtă trecere în revistă a rezultatelor obținute în perioada 3, prezentată de liderul de parteneriat, Serviciul Forestier Sloven. Fiecare partener a avut șansa să raporteze cu privire la rezultatele discuțiilor cu părțile interesate din comunitatea locală, care au participat la  prima runda de ateliere de lucru, organizate în fiecare zonă pilot. Menționăm cu această ocazie că RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Apuseni a organizat prima ședință/atelier de lucru în data de 07.06.2018 la Vârtop. Programul ședinței Comitetului de Coordonare a Proiectului a inclus, de asemenea, mai multe activități dinamice și inovatoare, în cadrul cărora participanții au putut să se pregătească pentru a doua rundă de ateliere de lucru ale părților interesate și să-și exprime ideile pentru organizarea festivității de premiere a celor mai bune afaceri pro-biodiversitate (PBB-uri) din regiune.

Pe lângă întâlniri și ateliere, în a treia zi a programului a fost organizată o vizită de studiu în teren. Pentru început, echipa ECO KARST a vizitat atelierul unui meșter tradițional de ciubere și tulnice, unde au avut ocazia să vadă cum se fac produsele tradiționale din lemn și textile. După o discuție plăcută cu gazdele, a fost vizită peștera Poarta lui Ionele. Urmatoarea destinație a fost uimitorul punctul de belvedere din satul Călineasa, unde a fost posibilă prezentarea modului în care comunitățile din munții Apuseni și-au desfășurat activitatea de-a lungul timpului, în armonie cu natura care îi înconjoară.

După-amiaza echipa a aflat mai multe despre prelucrarea plantelor medicinale, în special Arnica montana, în instalația Ecoherba - Bioflora Apuseni. Arnica montana care este colectată în Parcul Natural Apuseni și procesată în această unitate va deveni mai târziu un ingredient important al faimoaselor produse cosmetice Weleda. Scopul principal al sistemului Ecoherba - Bioflora Apuseni este conservarea pășunilor oligotrofice în peisajul cultural, bogat în specii pe cale de dispariție, prin modele durabile de utilizare a terenurilor și comerțul echitabil cu Arnica montană. În colaborare cu firma Weleda, companiile organizează cursuri de pregătire pentru culegătorii locali pentru a asigura recoltarea durabilă a inflorescențelor de Arnica. Prima zi dedicată vizitei de studiu s-a încheiat cu vizitarea Peșterii Ghetarul de Scarisoara, cel mai mare ghețar subteran din lume.

După încheierea discuțiilor în plen a celei de-a 4-a reuniuni a Comitetului de Coordonare a Proiectului, echipa ECO KARST a vizitat centrul pe prelucrare și procesare a ciuperciilor și a fructelor de pădure, al companiei Emilian Funghi din Beiuș. Aceasta sprijină dezvoltarea comunității locale, prin angajarea și implicarea femeilor și a tinerilor în activitățile lor și consideră cheia succesului lor ciupercile și fructele de pădure de calitate superioară culese din Parcul Natural Apuseni, combinate cu tehnologia modernă de procesare. Astfel produsele obținute nu sunt doar practice și placute vizual ci au și un gust deosebit, lucru verificat și de echipa ECO KARST care a participat la o degustare.

Pe parcursul șederii în Romania, echipa ECO KARST a avut ocazia să cunoască mai bine muzică și dansul tradițional din Apuseni, datorită unor spectacole deosebite oferite de Ansamblul Zestrea Buduresii și Scoala Generala „Emil Racoviță” din Gârda de Sus.

Reacția după eveniment a instituțiilor partenere a fost pozitivă, rezumată pe scurt astfel: „A patra ședință a Comitetului de Coordonare a Proiectului a fost un mare succes, suntem foarte mulțumiți de activitățile și rezultatele obținute. Dorim să mulțumim Parcului Natural Apuseni pentru o găzduire și organizare incredibilă a șederii noastre în România! În doar câteva zile, am învățat multe despre Parcul Natural Apuseni, tradiția românească, populația locală și viața lor din Munții Apuseni”. Dorim să le mulțumim pentru participare, a fost o onoare să îi găzduim în casa noastră și o plăcere deosebită să prezentăm valorile și tradițiile care încă mai pot fi regăsite în Parcul Natural Apuseni.

Mulțumim pentru sprijinul acordat și implicarea deosebită a partenerilor Parcului Natural Apuseni Emilian Funghi​, Sistemul Arnica (Ecoherba - Bioflora Apuseni), a meșterilor populari din Pătrăhăițești și artiștilor locali din Ansamblul Zestrea Buduresii și Scoala Generala „Emil Racovita” Gârda de Sus.

Mulțumim pentru participare și sprijinul acordat Instituției Prefectului Bihor​ și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor​.

Proiectul #EcoKarst este implementat în cadrul Programului Transnațional Dunărea și este cofinanțat de UE prin FEDR și Guvernul României.

Mai multe despre proiect pe pagina http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/eco-karst.

Anunț concurs afaceri pro-biodiversitate

RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Apuseni (APNA) organizează în cadrul proiectului „Serviciile ecosistemice ale ariilor protejate carstice – forță motrice a dezvoltării durabile locale”, acronim ECO KARST finanțat din FEDR prin Programul Transnațional Dunărea un concurs pentru identificarea „afacerilor pro-biodivesitate” - întreprinderi care generează un beneficiu financiar și în același timp determina o contribuție pozitivă la conservarea biodiversității, care își desfășoară activitatea în Parcul Natural Apuseni.

Read more: Anunț concurs afaceri pro-biodiversitate

Proiect Eco Karst

banner Eco Karst

 

RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Apuseni R.A. este partener în proiectul „Ecosystem services of karst protected areas – driving force of local sustainable development” (Serviciile ecosistemice ale ariilor protejate din zone carstice - forța motrice a dezvoltării durabile locale), acronimul ECO KARST, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala în cadrul programului Interreg – Programul Transnațional Dunărea. Perioada de implementare a proiectului este 01.01.2017 - 30.06.2019.

Pentru detalii suplimantare accesati pagina oficială a proiectului:www.interreg-danube.eu/approved-projects/eco-karst/news

Descriere succintă:
Proiectul ECO KARST își propune să contribuie la protejarea și dezvoltarea durabilă a bioregiunilor carstice din regiunea Dunării, pe baza valorizării serviciilor ecosistemelor. Proiectul vizează 7 zone carstice constituire ca arii naturale protejate din 7 țări diferite, cu trăsături comune și probleme similare. Zonele pilot ale proiectului sunt Parcul Național Kalkalpen din Austria, Parcul Național Bükk din Ungaria, Parcul Natural Apuseni din România, Parcul Național Tara din Serbia, Parcul Regional Notranjska din Slovenia, Parcul Natural Žumberak-Samoborsko gorje din Croația și Peisajul protejat Bijambare din Bosnia și Herțegovina.
ECO KARST se bazează pe oportunitatea utilizării patrimoniului natural al zonelor protejate ca factor de dezvoltare economică. Proiectul va sprijini dezvoltarea, bazată pe un management durabil și conștientizarea vulnerabilității ecosistemelor carstice. Prin aceasta, proiectul va spori oportunitățile de afaceri pentru biodiversitate (Pro Biodiversity Business - PBB).
ECO KARST va implica diverși actori publici și privați în activități cu scopul consolidării capacităților, creări de rețele și transferul de know-how. Astfel vor fi dezvoltate în mod participativ 7 planuri de acțiune locale și 1 strategie comună pentru zonele carstice protejate privind valorificarea durabilă a ecosistemului local. Acest lucru va îmbunătăți conservarea naturii și va facilita activitatea afacerilor pro biodiversitate în regiunea Dunării.
În cadrul proiectului vor fi dezvoltate modele de afaceri pro-biodiversitate pentru antreprenori din zonele pilot  și cele mai bune idei vor fi promovate. De asemnea se vor stabili rețele locale și transnaționale de schimb de experiență și de promovare a afacerilor pro-biodiversitate, iar la final va fi realizat un ghid privind modul valorizarea serviciilor ecosistemice și dezvoltarea afacerilor pro-biodiversitate, care va servi ca manual pentru întreaga regiune a Dunării și a Alpilor Dinarici.
Activitățile ECO KARST vor contribui la un echilibru mai bun între conservarea naturii și spiritul anteprenorial "verde". Prin proiectul ECO KARST, se va crește gradul de conștientizare a importanței serviciilor ecosistemice și vom promova antreprenoriatul local bazat pe conservarea biodiversității.

Partenerii în proiect sunt:
Slovenian Forest Service, Lider de parteneriat, Slovenia
Notranjska Regional Park, Partner ERDF, Slovenia
Public Institution „Nature Park Žumberak - Samoborsko gorje“, Partner ERDF, Croația
Kalkalpen National Park, ERDF partner, Austria
Global Nature Fund – International Foundation for Environment and Nature, Partner ERDF, Germania
Bükk National Park Directorate, Partner ERDF, Ungaria
"Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences ", Partner ERDF, Ungaria
RNP Romsilva - Apuseni Nature Park Administration R.A., Partner ERDF, Romania
Parks Dinarides – Network of Protected Areas of Dinarides, Partner IPA, Muntenegru
Centre for Environmentally Sustainable Development, Partner IPA, Bosnia si Herțegovina
Cantonal Public Institution for the Protected Natural Areas Sarajevo, Partner IPA, Bosnia and Herțegovina
Public utility „National park Tara”, Partner IPA, Serbia
"Republic of Slovenia, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ", Partner asociat, Slovenia
Bihor County Council, Partner asociat, Romania
"Canton Sarajevo – Ministry of Physical Planning, Constructions and Environmental Protection ", Partner asociat, Bosnia și Herțegovina
Alpine Association of Slovenia ,Partner asociat ,Slovenia

Mai multe detalii despre cele 7 zone pilot:
Notranjska Regional Park, SLOVENIA
Bükk National Park, HUNGARY
National Park Tara, SERBIA
Kalkalpen National Park, AUSTRIA
Nature Park Zumberak Samoborsko gorje, CROATIA
Bijambare protected area, BOSNIA-HERZEGOVINA
Romsilva - Apuseni Nature Park Administration, ROMANIA

 

Contacte din Administrația Parcului Natural Apuseni:

Anghel DRASOVEAN
Specialist IT/GIS - Responsabil proiect Eco Karst
Phone: +40-748-126-850

Mădălin MIHĂIEȘ
Șef pază - Responsabil comunicare proiect Eco Karst
Phone: +40-748-126-499

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.